Незабаром у продажу науково-аналітичний журнал «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

57

«НАША ПЕРСПЕКТИВА» — науково-аналітичне видання, яке висвітлює широке коло актуальних проблем, пов’язаних з науковою діяльністю, інформує про найважливіші події в науковому житті України, містить поради молодим науковцям, наукові та науково-популярні статті про різні аспекти розвитку особистості молодого науковця та науково-педагогічного працівника, а також пізнавальні матеріали культурно-історичної тематики.

Науково-аналітичний журнал «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

Програмними завданнями видання є: самоорганізація та згуртування наукової молоді для спільного обговорення та пошуків шляхів розв’язання актуальних для молодих науковців проблем, оперативне інформування про найважливіші події у науковому житті та висвітлення різних аспектів організації та проведення наукових заходів, налагодження тісного зв’язку між науковцями та науковими школами з різних куточків України, а також об’єднання діяльності двох поколінь — старшої і молодшої генерації наукових та науково-педагогічних працівників через висвітлення їхнього досвіду та поглядів на проблеми розвитку української науки на сучасному етапі.

Для реалізації поставлених завдань у виданні публікуватимуться наукові та науково-популярні статті і проблемно-аналітичні матеріали (аналіз актуальних проблем, пов’язаних з організацією наукової діяльності, а також інтерв’ю з відомими громадськими діячами, що має сприяти формуванню національно-політичного світогляду читача), концептуально-рекомендаційні (науковці висловлюватимуть власне бачення шляхів наукового розвитку) та суто інформаційні (ознайомлення з нормативними документами, які регулюють наукову діяльність, повідомлення про конференції, гранти, стипендії тощо, а також про знакові події у культурному житті, літературні новинки та ін.). Формування демократичного громадянського суспільства передбачає розвиток національної освіти та науки, що неможливо без активної участі наукової спільноти як важливого учасника державотворчих процесів.

Видання сприятиме формуванню громадянської позиції та піднесенню національно-патріотичного почуття як запоруки духовного поступу нації, гідно представлятиме інтереси свого сегменту читацької аудиторії в інформаційному просторі України. Науково-аналітичний журнал «НАША ПЕРСПЕКТИВА» розрахований на молодих учених вищих навчальних закладів та структур Національної академії наук України, інші категорії молоді, педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників системи освіти і науки України, наукових працівників підприємств, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які дотичні до різних аспектів функціонування і розвитку системи освіти і науки, а також інших громадян України, які цікавляться наукою, питаннями комплексного та гармонійного розвитку особистості та суспільства, культурно-історичними, економічними та іншими аспектами розвитку української держави тощо.  

Переконаний, що науково-аналітичний журнал «НАША ПЕРСПЕКТИВА» сприятиме об’єднанню зусиль усіх, хто причетний до розвитку сучасної освіти та науки, щоб спільно працювати для духовно-інтелектуального збагачення Української держави та її економічного зміцнення. Будемо раді співпраці з Вами, шановні читачі. Творімо УКРАЇНСЬКУ перспективу разом!

З повагою, головний редактор Володимир Чубай