Наукові проекти молодих вчених ІНЕМ на здобуття гранту Національного університету «Львівська політехніка»

44

Молоді науковці кафедр Інституту економіки і менеджменту у жовтні 2012 р. подали для обговорення на зборах секції РМВ ІНЕМ наукові проекти на здобуття гранту для молодих вчених. Після обговорення запиту на отримання гранту та наукової роботи претендентів на його здобуття, а також виходячи з експертної оцінки запитів та оцінки наукової діяльності керівників висунутих проектів, секція РМВ ІНЕМ запропонувала на розгляд Правлінню РМВ Національного університету «Львівська політехніка» в порядку рейтингової оцінки такі наукові проекти:

1. «Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення» (керівник проекту Жежуха Володимир Йосипович; експертна оцінка запиту – 23 бали; оцінка наукової діяльності керівника проекту – 29,61 балів; сумарна оцінка – 52,61 балів);

2. «Розвиток інноваційного потенціалу управління підприємствами в сучасних умовах господарювання» (керівник проекту Прокопишин-Рашкевич Любов Миколаївна; експертна оцінка запиту – 23 бали; оцінка наукової діяльності керівника проекту – 11,69 балів; сумарна оцінка – 34,69 балів).