Вимоги до публікацій у вітчизняних фахових виданнях

Назва вісника

ВНЗ, інший видавець, місто

Дата затвердження (перезатвердження) фахового видання

Дата подання матеріалів

Вартість публікації (грн. / стор.)

Інформаційний лист

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Логістика”

Національний університет ”Львівська політехніка”, Львів

14.10.2009

Видається один раз на рік. Подання статті до  01 грудня

45 грн./ст. для працівників НУ "Львівська політехніка" безкоштовно

Завантажити

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”

Національний університет ”Львівська політехніка”, Львів

14.10.2009

Видається два рази на рік. Подання статті до 15 травня    до 15 листопада

25 грн./ст. для працівників НУ "Львівська політехніка" безкоштовно

Завантажити

Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”

Національний університет ”Львівська політехніка”, Львів

14.10.2009

Видається один раз на рік. Подання статті до  01 березня

20 грн./ст. для працівників НУ "Львівська політехніка" безкоштовно

Завантажити

Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції»

Спілка економістів України, Національний університет водного господарства та природокористування, Інститут Європейської інтеграції, Рівне

01.07.10

25 березня, 25 червня, 25 вересня,  25 грудня

25 грн./ ст.

Завантажити

Вісник Запорізького національного університету за фахом "Економічні науки"

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", Запоріжжя

 18.11.09

4 рази на рік

74 грн. публікація

Завантажити

Журнал "Актуальні проблеми економіки"

ВНЗ «Національна академія управління», Київ

 14.10.09

12 разів на рік

від 45 до 60 грн./1000 знаків в залежності від посади та вченого звання

Завантажити

Збірник наукових праць “Економічний простір”

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ

 14.10.09

12 разів на рік

30 грн./ст. оплата проводиться лише після прийняття статті до друку

Завантажити

Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ «Економічні науки»

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Чернівці

 01.07.10

15 грудня; 15 березня; 15 червня; 15 жовтня

23 грн./ ст.

Завантажити

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль

 14.10.09

4 рази на рік

30 грн./ ст. + пересилка 30 грн.

Завантажити

Науковий журнал «Економіка розвитку»

Харківський національний економічний університет, Харків

26.05.2010

4  рази на рік

117 грн. 14 коп. за публікацію

Вимоги

Науковий журнал «Бізнес Інформ»

Харківський державний економічний університет, Харків

 

16.12.2009

1 раз на місяць

30 грн./ст.

Вимоги

Науковий журнал «Академічний огляд»

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля (Дніпропетровський університет економіки та права), Дніпропетровськ

 

08.07.2009

2 рази на рік. Подання статті до 15 лютого до 15 жовтня

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку»

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля (Дніпропетровський університет економіки та права), Дніпропетровськ

 

08.07.2009

2 рази на рік.

Подання статті до 01 березня та до

01 листопада

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Збірник наукових праць «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму»

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля (Дніпропетровський університет економіки та права), Дніпропетровськ

 14.10.2009

1 раз на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Міжнародний економічний журнал «Економічна кібернетика»

Донецький національний університет, Донецьк

 10.03.2010

 2 (6) разів на рік

120 грн. за публікацію

Інформаційний лист

Науковий журнал «Економічний вісник Донбасу»

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ

 

14.10.2009

4 рази на рік

Для отримання публікації здійснюється передплата видання на рік у розмірі 235 грн.81 коп.

Вимоги

Науковий журнал «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету»

Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

 14.10.2009

6 разів на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Науково-практичний журнал «Вісник Української академії банківської справи»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Суми

 

10.02.2010

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Журнал європейської економіки

Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль

10.03.2010

4 рази на рік

безкоштовно

Вимоги

Збірник наукових праць

«Наукові записки НаУКМА»

Національний університет «Києво-Могилянська Академія, Київ

08.07.2009

1 раз в рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Збірник наукових праць «Економічні науки»

Луцький національний технічний університет, Луцьк

14.10.2009

1 раз на рік. Подання статті до 01 вересня

15 грн./ст. + пересилка 20 грн. (для докторів наук безкоштовно)

Вимоги

Економічний вісник Національного гірничого університету

Національний гірничий університет, Інститут економіки і промисловості НАН України, Дніпропетровськ

10.02.2010

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Збірник наукових праць «Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків

14.10.2009

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Львівської комерційної академії

Львівська комерційна академія, Львів

06.10.2010

2 рази на рік

15 грн./ст.

Інформаційний лист

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Київ

06.10.2010

6 разів на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Ужгородського університету.

Ужгородський національний університет,

Ужгород

16.12.2009

2 рази на рік

20 грн./ст.

Інформаційний лист

Науковий вісник
Буковинського державного
фінансово-економічного університету.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, Чернівці

06.10.2010

1 раз на рік

Подання статті до 20 квітня

25 грн./ст.

Інформаційний лист

 Економічний вісник університету

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький

10.02.2010

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Сумського державного університету

Сумський державний університет,

Суми

08.07.2009

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник соціально-економічних досліджень

Одеський державний економічний університет,

Одеса

18.11.2009

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Львівської державної фінансової академії

Львівська державна фінансова академія, Львів

14.10.2009

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги до публікацій

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, Сімферополь

26.05.2010

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги до публікацій

Науковий вісник Чернівецького університету

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

14.04.2010

2 рази на рік

Подання статті до 15 березня 

30 грн./ст.

Інформаційний лист

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки

Волинський національний університет
імені Лесі Українки,

Луцьк

10.02.2010

24 рази на рік

15 грн./ст.

Вимоги до публікацій

Науковий журнал
«Економіка харчової промисловості»

Одеська національна академія харчових технологій,

Одеса

14.04.2010

4 рази на рік

30 грн./ст.

Вимоги до публікацій

Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

Київ

26.05.2010

1 раз на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Збірник наукових праць «Економічний простір»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,

Дніпропетровськ

14.10.2009

12 разів на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги до публікацій

Вісник Хмельницького національного університету

Хмельницький національний університет,

Хмельницький

16.12.2009

6 разів на рік

30 грн./ст.

Вимоги до публікацій

Науковий вісник
Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)

Національний університет державної податкової служби України,

Ірпінь

10.02.2010

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги до публікацій

Науково-практичний журнал «Світ фінансів»

Тернопільський національний економічний університет,

Тернопіль

14.10.2009

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управляння

Чернігівський державний інститут економіки і управляння,

Чернігів

14.04.2010

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Міжнародний збірник наукових праць «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу»

Житомирський державний технологічний університет, Житомир

14.10.2009

3 рази на рік

Статті приймаються:

з 10.01. до 01.04

з 05.04. до 30.08

з 05.08. до 01.12

Уточнюється при поданні матеріалів

Інформаційний лист

Науковий журнал «Економічний часопис – XXI»

Інститут суспільної трансформації, Київ

14.04.2010

6 разів на рік

Уточнюється при поданні матеріалів

Сайт

Науково-практичний журнал «Економіка промисловості»

Національна академія наук України, Інститут економіки промисловості, Донецьк

08.07.2009

5 разів на рік

Уточнюється при поданні матеріалів

Інформаційний лист

Формування ринкових відносин в Україні

Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України, Київ

14.10.2009

Уточнюється при поданні матеріалів

Інформаційний лист

Науково-теоретичний журнал

«Наука й економіка»

Хмельницький економічний університет, Хмельницький

27.05.2009

4 рази на рік

30 грн./ст.

Сайт

Журнал «Наука та інновації»

Національна академія наук України, Київ

14.10.2009

6 разів на рік

28 грн.

Сайт

Науково-аналітичний журнал «Економіка та прогнозування»

Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

01.07.2010

4 рази на рік

Уточнюється при поданні матеріалів

Сайт

Науковий журнал

«Економічна теорія»

Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

01.07.2010

4 рази на рік

Уточнюється при поданні матеріалів

Сайт

Вісник Інституту економіки та прогнозування

Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

01.07.2010

1 раз на рік

Уточнюється при поданні матеріалів

Сайт

Збірник наукових праць

«Економічні інновації»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, Одеса

10.02.2010

2 рази на рік

Уточнюється при поданні матеріалів

Сайт

Вісник Сумського національного аграрного університету Серія: Економіка та менеджмент

Сумський національний аграрний університет, Суми

14.04.2010

12 разів на рік

Статті приймаються: до 01 квітня, травня, жовтня, грудня

25 грн./ст.

Інформаційний лист

Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси АПК»

Національний університет біоресурсів і природокористування України; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Уманський національний університет садівництва

06.10.2010

4 рази на рік

20 грн./ст.

Інформаційний лист

Збірник наукових праць «Економічні науки» Серія: Облік і фінанси

Луцький національний технічний університет, Луцьк

14.10.2009

1 раз на рік

15 грн./ст. та 20 грн. за пересилку матеріалів (для докторів наук публікація безкоштовна)

Сайт

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України

14.10.09

Видається два рази на рік. Подання статті до 31 травня

до 30 вересня

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Інноваційна економіка

Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН

10.03.10

12 разів на рік

25 грн./ст.

Інформаційний лист

Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: економічні науки

Чернігівський державний технологічний університет МОН України

10.03.10

4 рази на рік

30 грн./ст.

Інформаційний лист

Вісник Житомирського державного технологічного університету. /Економічні науки

Житомирський державний технологічний університет  МОН України

10.02.10

Видається 4 рази на рік. Подання статті до: 1 березня, червня, вересня, грудня

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

10.02.10

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Галицький економічний вісник

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України

16.12.09

4 рази на рік

25 грн./ст.

Інформаційний лист

Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка

Академія митної служби України

10.02.10

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: економіка

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

08.07.09

3-4 рази на рік

45 грн./ст.

Інформаційний лист

Вісник Національної академії наук України

Національна академія наук України

06.10.10

12 разів на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії

Донбаська державна машинобудівна академія МОН України

10.02.10

3 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації

Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

16.12.09

1 раз на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Харківського національного університету.

Серія “Економічна”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

14.10.09

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу

ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

14.10.09

Видається 4 рази на рік.

Статті приймаються не пізніше 15 числа першого місяця кожного кварталу

25 грн./ст.

Інформаційний лист

Економіка промисловості

НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України

08.07.09

5 разів на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник ДІТБ

ПВНЗ «Донецький інститут туристичного бізнесу»

 14.10.09

1 раз на рік

Подання статті до 30 листопада

15 грн./ст. Вартість журналу 80 грн.

Інформаційний лист

Вісник дніпропетровського університету. Серія: економіка

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН Україна

08.07.2009

4 рази на рік

45 грн/ст

Вимоги

Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки

Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства фінансів України

10.02.2010

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Львівського інституту економіки та туризму

Львівський інститут економіки та туризму МОН України

10.03.10

2 рази на рік

15 грн/ст

Інформаційний лист

Вісник Національної академії наук.

Національна академія наук України

06.10.10

12 разів на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Тернопільського національного економічного  університету.

Тернопільський національний економічний  університет МОН України

14.10.09

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Вісник Університету банківської справи Національного банку України

Університет банківської справи Національного банку України

08.07.09

3 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Вісник Харківського національного університету

Серія “Економічна”

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

14.10.09

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: економічні науки

Чернігівський державний технологічний університет МОН України

10.03.10

4 рази на рік

30 грн/ст..

Інформаційний лист

Вчені записки Університету  “Крок”. Серія “Економіка”

ВНЗ “Університет економіки та права “Крок”

10.02.10

4 рази на рік

280 грн за публікацію

Вимоги

Демографія та соціальна економіка

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

10.02.10

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво”

Класичний приватний університет

14.10.09

6 разів на рік

25 грн/ст

Вимоги

Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України

14.10.09

6 разів на рік

22 грн/ст

Вимоги

Економіка. Менеджмент. Підприємництво

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

16.12.09

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Економіка ринкових відносин

ВНЗ “Київський університет ринкових відносин”

27.05.09

2 рази на рік

30 грн/ст

Вимоги

Економіка транспортного комплексу.

Экономика транспортного комплекса. Economics of Transport Complex

Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України

18.11.09

2 рази на рік

16,81 грн/ст

Вимоги

Економічний аналіз

Тернопільський національний економічний університет МОН України

14.10.09

4 рази на рік

30 грн/ст

Вимоги

Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент

Луцький державний технічний університет МОН України

14.10.09

1 раз на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія

Луцький державний технічний університет МОН України

14.10.09

1 раз на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Збірник наукових праць. Економічні науки

ПВНЗ “ Буковинський університет”

01.07.10

1 раз на рік

25 грн/ст

Вимоги

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Черкаський державний технологічний університет МОН України

10.02.10

4 рази на рік

30 грн/ст

Вимоги

Інституціональний вектор економічного розвитку МІДМУ “КПУ”

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичного приватного університету”

08.07.09

2 рази на рік

25 грн/ст

Вимоги

Міжнародний науковий журнал “Механізм регулювання економіки”.

Сумський державний університет МОН України, ПНП “Центр наукових досліджень”, Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України

10.02.10

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна)

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

16.12.09

3 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Науковий вісник Ужгородського університету.

Серія “Економіка”

Ужгородський національний університет МОН України

16.12.09

2 рази на рік

20 грн/ст

Інформаційний лист

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

14.04.10

до 15 вересня

30 грн/ст

Вимоги

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України

14.04.10

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Наукові записки Національного університету “Острозька академія” Серія “Економіка”

Національний університет “Острозька академія”

14.04.10

24 рази на рік

20 грн/ст

Інформаційний лист

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки

Кіровоградський національний технічний університет МОН України

10.03.10

2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Наукові праці НДФІ

Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України

14.10.09

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Інформаційний лист

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України

ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

10.02.10

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Вимоги

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону

 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України

14.02.2006

Видається один раз на рік.

25 грн./ст.

Завантажити

Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка

Академія митної служби України

10.02.2010

Видається 2 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Завантажити

 

Вісник Житомирського державного технологічного університету. /Економічні науки

Житомирський державний технологічний університет МОН України

29.04.2004

4 рази на рік

Вартість публікації уточнюється при поданні статті до друку

Завантажити

Вісник економіки транспорту і промисловості

Українська державна академія залізничного транспорту

11.06.2003

4 рази на рік

 

Завантажити

Вісник економічної науки України

Інститут економіки промисловості НАН України; Академія економічних наук України, Донецьк

 02.12.2004

2 рази на рік

 

 

Завантажити

Вісник Національного банку України

Національний банк України

09.02.2000

24 рази на рік

 

Завантажити

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків

02.07.2001

1 раз на рік

 

Вимоги

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет", Маріуполь

21.06.2011 

2-4 рази на рік

 

Завантажити

Вісник Прикарпатського університету. Серія: економіка

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

 Івано-Франківськ

17.02.1994

6 разів на рік

 

Завантажити

Вчені записки

Державний вищий навчальний заклад ”Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ

28.07.2006

1 раз на рік

 

Завантажити

 

Примітка: При поданні статті у конкретний науковий журнал чи вісник додатково уточнюйте вартість оплати за її опублікування і перевіряйте чи не виключений він з переліку фахових видань на момент подання Вашої наукової праці.

 Інформацію систематизували:

Трофимчук В.Я. (ОА), е-мейл: trofymchuk_vira@ukr.net. (систематизовано 32 видання).

Глушко О.В. (ОА) (систематизовано 30 видань).

Кулиняк І.Я. (МО), е-мейл: igor.kuln@gmail.com. (систематизовано 15 видань).

Бойчук А (ОА) (систематизовано 10 видань).

 Кравець А.В. (ЕПІ), е-мейл: anna_kravets@bk.ru. (систематизовано 9 видань).