Серія видань РМВ ІНЕМ «Бібліотека молодого вченого ІНЕМ»

«Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей / О.Б.. Мрихіна, В.М.. Чубай, М.Б.. Найчук-Хрущ, П.Г.. Ільчук. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.– 228 с. — (Сер. «Бібліотека молодого вченого»), вип. 1)»

На сьогодні колективом авторів з РМВ ІНЕМ завершено написання двох науково-довідкових видань для молодих науковців, і йде процес їх підготовки до друку.