Перемоги та нагороди молодих вчених ІНЕМ

Вид досягнень

Рік

П.І.П., посада, науковий ступінь, вчене звання переможця на момент нагородження

Підстава (постанови, накази, розпорядження тощо)

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок

2008 р.

Мельник Ольга Григорівна, доцент кафедри ММП, к.е.н., доцент

Постанова Верховної Ради України №871-VI від 15.01.2009 р.

Премія

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

2012 р. / номінація «За наукові досягнення»

Мельник Ольга Григорівна, професор кафедри ММП, д.е.н., доцент

Розпорядження Кабінету Міністрів України №361-р від 13.06.2012 р.

Премія

Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради

2010 р.

Чубай Володимир Миколайович, доцент кафедри ОА, к.е.н., доцент

Розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації № 931/0/5-10 від 07.09.2010 р.

2012 р.

Жежуха Володимир Йосипович, доцент кафедри ЗМД, к.е.н.

Розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації, №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.

Грант

Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених

2007 р.  / проект GP/F13/0012 «Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення»

Мельник Ольга Григорівна, доцент кафедри ММП, к.е.н., доцент

Наказ Міністерства освіти і науки України №112 від 12.02.2007 р.; Розпорядження Президента України №18/2007-рп від 30.01.2007 р.)

2008 р. / проект GP/F27/0068 «Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств»

Мельник Ольга Григорівна, доцент кафедри ММП, к.е.н., доцент

Наказ Міністерства освіти і науки України № 29 від 22.01.2010 р.; Розпорядження Президента України №336/2008-рп від 16.12.2008 р.

Грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених

2007 р. /  проект №1/ГП «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади»

Мельник Ольга Григорівна, доцент кафедри ММП, к.е.н., доцент

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

2008 р. / №1/ГЛП-09 проект «Стратегічний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності в системі управління машинобудівних підприємств»

Чубай Володимир Миколайович, доцент кафедри ОА, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №78-2-10 від 05.11.2008 р.

2010 р. / № 1/ГЛП-2010 проект «Формування систем оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств для центрів трансферу технологій»

Мрихіна Олександра Борисівна, доцент кафедри ЕПІ, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 83-2-10 від 25.12.2009 р. 

2013 р. / проект ГЛП 13/2

«Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення»

Жежуха Володимир Йосипович, доцент кафедри ЗМД, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

2014 р. / проект ГЛП 14/3 “Управління ризиками комплексного забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічного середовища”

Кулиняк Ігор Ярославович, доцент кафедри МО, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 6-2-03 від 13.02.2014 р.

2014 р. / проект ГЛП 14/1 «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально – економічних систем»

Дзюбіна Катерина Олегівна, старший викладач каф. зовнішньоекономічної та митної діяльності

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 6-2-03 від 13.02.2014 р. " Про призначення грантів НУЛП для молодих вчених на 2014 р."

Конкурс «Кращий молодий науковець року Національного університету «Львівська політехніка»

2009 р.

Чубай Володимир Миколайович, доцент кафедри ОА, к.е.н.. доцент

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №27-2-03 від 29.03.2010 р.

2010 р.

Мельник Ольга Григорівна, докторант кафедри ММП, к.е.н., доцент

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

Конкурс «Кращий молодий науковець року навчально-наукового інституту економіки і менеджменту»

2011 р.

Подольчак  Назар Юрійович, професор кафедри ММП, д.е.н., доцент

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

2012 р.

Кулиняк Ігор Ярославович, асистент кафедри МО, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 21-2-10 від 28.05.2013 р.

Грамоти Міністерства освіти і науки України

2009 р.

Мельник Ольга Григорівна, доцент кафедри ММП, к.е.н., доцент

 

2010 р.

Мельник Ольга Григорівна, докторант кафедри ММП, к.е.н., доцент

 

2011 р.

Мельник Ольга Григорівна, професор  кафедри ММП, д.е.н., доцент

 

Грамоти Національного університету «Львівська політехніка»

 

2008 р.

Мельник Ольга Григорівна, доцент кафедри ММП, к.е.н., доцент

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

2009 р.

Мельник Ольга Григорівна, доцент кафедри ММП, к.е.н., доцент

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

Пилипенко Любомир Миколайович, старший викладач кафедри ОА, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

2010 р.

Мрихіна Олександра Борисівна, доцент кафедри ЕПІ, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка»

2011 р.

Чубай Володимир Миколайович, доцент кафедри ОА, к.е.н., доцент

Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №1582-3-10 від 04.07.2011 р.

2013 р.

Кулиняк Ігор Ярославович, доцент кафедри МО, к.е.н.

Наказ Ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 3525-3-10 від 30.12.2013 р.

2015 р.

Кулиняк Юрій Іванович, асистент кафедри ОА

Наказ Ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 885-3-10 від 14.04.2015 р.

2015 р.

Мельник Наталія Володимирівна, асистент кафедри ОА

Наказ Ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 885-3-10 від 14.04.2015 р.

 

Інформацію систематизував асистент кафедри ОА Кулиняк Ю.І.