Напрями співпраці

Напрями співпраці:

  • організація та співорганізація суспільно важливих соціально-культурних, науково-практичних, екологічних, просвітницьких та освітніх, мистецьких та інших заходів, програм, проектів та інших ініціатив, орієнтованих на ефективний розвиток України, а також таких ініціатив на рівні регіону, області чи міста.
  • створення умов для розвитку ініціативності та творчих талантів у дітей і молоді, а також почуття відповідальності за свої дії чи бездіяльність.
  • протидія поширенню в суспільстві пасивності, байдужості та популізму (як різновиду брехні).
  • допомога в розвитку ефективної співпраці між науковими та іншими установами, закладами вищої освіти, органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, для стимулювання високоякісного та динамічного розвитку науки та освіти в Україні і впровадження їх результатів у практичну сферу.
  • сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.
  • пропагування здорового способу життя і культури слова й поведінки.
  • здійснення заходів, спрямованих на захист української мови, історії українського державотворення і української культури.
  • участь у громадських слуханнях та акціях, пов’язаних із суспільно важливими питаннями, надання пропозицій органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вирішення різних суспільно важливих проблем у різних сферах.
  • створення та реалізація разових та періодичних екологічних, творчих, навчальних, просвітницьких, патріотичних та інших суспільно важливих ініціатив.
  • інші напрями.