Напрями і завдання діяльності

Основними напрямами і завданнями діяльності ГО «СВІТ ВАЖЛИВИХ ІНІЦІАТИВ» є:

 • організація та співорганізація суспільно важливих соціально-культурних, науково-практичних, екологічних, просвітницьких та освітніх, мистецьких та інших заходів, програм, проектів та інших ініціатив, орієнтованих на ефективний розвиток України, а також таких ініціатив на рівні регіону, області чи міста.
 • формування і видання всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива» (зокрема спецвипусків і додатків до нього) та наповнення його веб-сайту, створення і видання інших поліграфічних матеріалів (брошур, буклетів, книг, інформаційних листів тощо) патріотичного, екологічного, мистецько-культурного та іншого характеру, які сприяють розвитку як особистості, так і громадянського суспільства в Україні.
 • сприяння моральному, духовному, інтелектуальному та фізичному розвитку українського народу і молоді насамперед.
 • сприяння всебічному патріотичному вихованню української молоді для забезпечення умов формування свідомих, відповідальних і гідних громадян України.
 • створення умов для розвитку ініціативності та творчих талантів у дітей і молоді, а також почуття відповідальності за свої дії чи бездіяльність.
 • протидія поширенню в суспільстві пасивності, байдужості та популізму (як різновиду брехні).
 • допомога в розвитку ефективної співпраці між науковими та іншими установами, закладами вищої освіти, органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, для стимулювання високоякісного та динамічного розвитку науки та освіти в Україні і впровадження їх результатів у практичну сферу.
 • допомога в організації благодійних ініціатив з можливістю їх співфінансування.
 • здобуття вітчизняних та зарубіжних грантів і їх використання для здійснення статутних завдань нашої громадської організації, а також співфінансування заходів (що їх організовують інші організації, установи, заклади тощо), які відповідають статутним завданням (напрямам діяльності) нашої Організації.
 • залучення фінансування від підприємств, установ, організацій, органів влади і місцевого самоврядування, вітчизняних і зарубіжних фондів, меценатів для організації і здійснення суспільно важливих проектів, програм та ініціатив, які дають можливість виконувати завдання і мету нашої Організації.
 • сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.
 • пропагування здорового способу життя і культури слова й поведінки.
 • здійснення заходів, спрямованих на захист української мови, історії українського державотворення і української культури.
 • участь у громадських слуханнях та акціях, пов’язаних із суспільно важливими питаннями, надання пропозицій органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вирішення різних суспільно важливих проблем у різних сферах.
 • створення та реалізація разових та періодичних екологічних, творчих, навчальних, просвітницьких, патріотичних та інших суспільно важливих ініціатив.
 • подання грантових заявок на фінансування наукових розробок і досліджень, які здійснюватимуться спільно з організаціями, підприємствами, навчальними закладами, науковими установами тощо – партнерами нашої Організації, якщо ці наукові, соціально-екологічні, освітні проекти та інші ініціативи справді важливі для суспільства.