Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України внесло зміни до наказу № 1112

51

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України внесло зміни до наказу № 1112 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”. Зокрема,  відтерміновано з 1 січня 2013 року до 1 вересня 2013 року набрання чинності пунктів, які передбачали необхідність наявності встановленої міністерством кількості публікацій у наукових виданнях інших держав при здобутті наукового ступеня доктора або кандидата наук. Також уточнено, що відповідні публікації у наукових періодичних виданнях інших держав мають бути з напряму з якого підготовлено дисертацію. Як і раніше до таких публікацій може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М