Матеріальне стимулювання науковців Національного університету «Львівська політехніка»

231

Потрібно пам’ятати, що згідно Тимчасового положення «Про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і докторантів Національного університету «Львівська політехніка» (далі – Тимчасове положення), молоді вчені можуть бути премійовані, зокрема, за такі досягнення: захист кандидатської дисертації під час навчання в аспірантурі  або у віці до 30 років (пункт 1 додатку №1 до Тимчасового положення); опублікування наукових статей у наукових виданнях, що входять до міжнародних науковометричних баз даних (SCOPUS та ISI Master Journal List) (п. 3); підготовка навчально-методичних та наукових розробок, зокрема: видання монографії, підручника, навчального посібника з грифом Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, або розроблення і встановлення на сервері віртуального навчального середовища повного комплекту електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни (п. 5); здобуття міжнародних навчальних або наукових грантів (крім індивідуальних грантів та стипендій на стажування) (п. 7); підготовка студентів і аспірантів – переможців та призерів всеукраїнських олімпіад і конкурсів (п. 8) та інші значні здобутки.

Разове преміювання та встановлення надбавок до заробітної плати здебільшого відбувається за результатами календарного року. Подання необхідно оформляти згідно взірця наведеного в додатку №2 до Тимчасового положення.