Команда проекту «Наукова Перспектива» запрошує до співпраці!

Науковців
України
незалежно від віку, але за умови що вони є молодими душею та

серцем, які хочуть
співпрацювати в межах проекту «Наукова перспектива»

Керівників
підприємств, організацій, установ,
в яких є потреба у конкретних

наукових дослідженнях та розробках, розрахунках та обґрунтуваннях,
дослідженнях ринків, а також які зацікавлені у впровадженні існуючих наукових
розробок молодих вчених в свою діяльність  …

Керівників
органів державної і місцевої влади та їх окремих структурних підрозділів,
в

яких є потреба у конкретних наукових дослідженнях та розробках, розрахунках
та обґрунтуваннях, дослідженнях причин і наслідків економічних проблем та
пошуку оптимальних шляхів їх вирішення  …

Меценатів,
які хочуть підтримати наукову діяльність вчених як в межах України, так і
спрямовану на міжнародну співпрацю, допомогти в організації та фінансуванні
науково-практичних заходів, які проводять наукові спільноти …

Науковців
із зарубіжних країн
, які

поважають Україну і хочуть співпрацювати в межах проекту «Наукова
перспектива»

Міжнародні
та вітчизняні благодійні фонди та всі інші інституції,
які в межах

своїх програм діяльності готові профінансувати наукові дослідження вчених, реалізацію
їх науково-дослідних проектів, допомогти в організації та фінансуванні науково-практичних
заходів, які проводять наукові організації та установи …

Керівників
молодіжних наукових організацій, та молодих вчених, що входять в ці
організації,
які

хочуть співпрацювати в межах проекту «Наукова перспектива»

Голів
Рад молодих вчених всіх ВНЗ України та РМВ створених за територіальним
принципом чи напрямом  наукових досліджень та всіх молодих вчених, що
входять в ці РМВ,
які хочуть співпрацювати в межах проекту «Наукова

перспектива»

Молодіжні
організації,
які орієнтовані на духовний (не пов’язаний із

сектантством), науковий, культурно-мистецький, спортивно-оздоровчий, освітній
розвиток патріотів України …

Керівників
видавництв,
які видають економічну наукову та навчальну літературу,

а також літературу яка збагачує українську культуру, доносить до читача
справжні життєві цінності, розкриває історичну правду, сприяє росту
культурного рівня громадян України, будить в душах українців іскру
національної самосвідомості …

Редакції
газет, журналів, керівництво засобів масової інформації,
які

спеціалізуються на економічній проблематиці, а також питаннях української
історії та культури, доносять до читача справжні життєві цінності, розкривають
історичну правду, сприяють росту культурного рівня громадян України, будять в
душах українців іскру національної самосвідомості …

Керівників
культурно-мистецьких, спортивних та інших закладів, а також просвітницькі
організації,
які готові посприяти залученню вчених до відповідних

сфер різностороннього гармонійного розвитку особистості науковця …

Небайдужих
людей,
які хочуть підтримати заходи спрямовані на допомогу

дітям, яким в цьому житті випали надзвичайно важкі випробування, в т.ч.
підтримати програму «Святий Миколай живе у кожному з нас» …

Письменників,
поетів,  публіцистів та всіх інших діячів культурно-мистецької сфери,
які

своїми творами збагачують надбання української культури, доносять до читача
справжню, а не викривлену історію України, стараються розбудити в душах
українців іскру національної самосвідомості щоб спричинити масштабне
відродження сили духу української нації для побудови міцної, справді
незалежної української держави …

Всіх
хто є молодим душею і серцем
незалежно від міста чи країни

проживання, професії чи сфери діяльності, віку чи національності, але для
кого близькими є такі напрями розвитку: духовний, науковий, патріотичний,
культурно-мистецький …

 

З питань співпраці звертатись до керівника проекту Чубая Володимира Миколайовича (e-mail: research_p@ukr.net)