Кандидатури на здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради

48

У жовтні 2012р. кафедри ІНЕМ подали кандидатури молодих вчених на здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для обговорення результатів їх наукової діяльності і надання пропозицій Радою молодих вчених Інституту економіки і менеджменту. Рада молодих вчених ІНЕМ запропонувала на розгляд директору Інституту економіки і менеджменту, д.е.н., професору Кузьміну О.Є. та Вченій Раді ІНЕМ основних претендентів на цю премію:

– Жежуха Володимир Йосипович (кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності; автор (співавтор) 3 колективних монографій (в т. ч. 2 присв’ячених питанням соціально-економічних перетворень у регіоні), 4 навчальних посібників з грифом МОН, 29 наукових статей у фахових виданнях тощо);

– Пилипенко Любомир Миколайович (кафедра обліку та аналізу; автор (співавтор) 2 колективних монографій, 3 підручників з грифом МОН, 9 навчальних посібників (в т. ч. 4 з грифом МОН), 16 наукових статей у фахових виданнях тощо);

– Харчук Вікторія Юріївна (кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва; автор (співавтор) 2 колективних монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН, 17 наукових статей у фахових виданнях тощо);

– Кравець Анна Володимирівна (кафедра економіки підприємства та інвестицій; автор (співавтор) 2 колективних монографій, 2 навчальних посібників (в т.ч. 1 з грифом МОН), 16 наукових статей у фахових виданнях тощо).