Інтернет-сайт Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка»

55

Інтернет-сайт РМВ ІНЕМ Львівської політехніки має такі елементи меню: «Новини»; «Розвиток» (історія діяльності РМВ ІНЕМ; видатні молоді вчені ІНЕМ; план і програма розвитку РМВ ІНЕМ; напрями розвитку молодого вченого); «Оргструктура» (інформація про Голову РМВ ІНЕМ, представників кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ, керівників робочих груп та секторів діяльності РМВ ІНЕМ, взаємозв’язки в РМВ ІНЕМ, заходи в межах робочих груп, групи за інтересами, молоді вчені в розрізі кафедр ІНЕМ); «Наукова діяльність» (науково-практичні конференції; конкурси, гранти, стипендії та премії для молодих вчених; держбюджетні, госпрозрахункові та кафедральні теми НДР; вимоги до публікацій у фахових виданнях; вимоги до видання монографій; корисні інтернет-ресурси для молодих вчених; корисна інформація здобувачам та аспірантам); «Наші досягнення» (перемоги та нагороди молодих вчених ІНЕМ; основні наукові праці та міжнародні наукові здобутки молодих вчених ІНЕМ); «Засідання» (порядок денний, основні рішення); «Фотогалерея»; «Контакти» і «Партнери».

Підготував асистент  каф. ОА Кулиняк Ю.І.