Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. рекомендує молодим науковцям прочитати двохтомне видання Абліцова В. «Український Все-Світ»

65

Абліцов В. Український Все-Світ. У 2-х томах / В. Абліцов (Том 1), К.: КИТ, 2011. – 672 с.

1Ця книга – інформаційно-популярне видання, присвячене само­бутньому Світові Українства, представники якого виявили себе у світо­вій та національній науці й інших сферах діяльності. Їхній талант яскра­во проявив себе і загальновизнаний у царині культури, а мудрість і муж­ність дозволили посісти гідне місце не лише у вітчизняному істебліш­менті, але й досягти лідируючих позицій серед провідників багатьох країн.

2

Автор цим виданням продовжує проект, присвячений видатним вихідцям з українських етнічних територій, котрих вітри історії розпо­рошили по всій нашій планеті (попередній збірник автора – «Галактика «Україна»).

Український Все-Світ. У 2-х томах / В. Абліцов (Том 2), К.: КИТ, 2011. – 418 c. 

Книга нарисів українського журналіста, громадсько-політичний діяча, головного редактора журналу «Державна справа», присвячених як визначним діячам України, так і вихідцям з українських теренів, розпорошених вітрами історії по всій планеті.