Формування пропозицій щодо реформування системи освіти та науки України

70

Шановні колеги! У час глобальних політичних та суспільних змін, ми як ніколи повинні розуміти нашу відповідальність за майбутній розвиток України. Після трагічних подій, ми зобов`язанні зробити все від нас можливе, щоб змінити ситуацію у тих галузях, до яких маємо відношення. Однак будь-якій зміні передують пропозиції з формування плану дій і визначення труднощів, з якими стикаємось на різних рівнях. Просимо сформулювати проблеми, які виникають у вас в період навчання в аспірантурі, в процесі виконання дисертаційного дослідження, в ході видання навчально-методичної літератури, проведення занять, опублікування статей тощо.

Рада молодих вчених ІНЕМ на даному етапі пропонує всім небайдужим долучитись до формування пропозицій щодо реформування системи освіти та науки України. Запрошуємо до спільного обговорення  науковців і з інших інститутів Львівської політехніки. Адже тільки спільно об`єднавши зусилля, ми зможемо досягти бажаних результатів.

В цей період на різних рівнях формуються програми реформ економіки України. Пропонуємо науковцям-економістам також долучитись до викладу власного бачення обов’язкових кроків економічних змін в Україні.

Чекаємо ваших пропозицій до 10 квітня 2014 р. на адресу: pozniakovalv@gmail.com

Також запрошуємо до обговорення на інтернет-форумі РМВ ІНЕМ https://www.inem.lviv.ua/forum або в мережі facebook.

Форма для пропозицій.

Підготувала асистент каф. ФІН Познякова О.І.