Джерела статистичної інформації для наукових досліджень в сфері економіки

61

Для наукових досліджень молодих науковців корисною буде статистична та інша  інформація, розміщена на інтернет-сайтах міжнародних рейтингових агентств Standard & Poor’s (англ., рос.), Moody’s (англ., рос.), Fitch Ratings (англ., рос.), Державної служби статистики України, Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України тощо.

 Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.