Запрошуємо до співпраці

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

Молодих вчених ІНЕМ, які хочуть брати участь в діяльності Ради молодих вчених ІНЕМ, а відповідно підвищувати свій інтелектуальний рівень та сприяти розвитку інституту в цілому …

Голів Рад молодих вчених всіх інших Інститутів Національного університету «Львівська політехніка»  разом зі всіма молодими вченими, що входять в ці РМВ, які хочуть товаришувати чи співпрацювати з молодими вченими ІНЕМ

Голів Рад молодих вчених всіх ВНЗ України та РМВ створених за територіальним принципом чи напрямом  наукових досліджень та всіх молодих вчених, що входять в ці РМВ, які хочуть товаришувати чи співпрацювати з молодими вченими ІНЕМ

Всіх науковців ІНЕМ (які за формальним критерієм (віком) вже не входять в РМВ, але є молодими душею та серцем, і хочуть брати активну участь у її розвитку, а відповідно сприяти розвитку ІНЕМ в цілому) …

Меценатів, які хочуть підтримати наукову діяльність науковців Ради молодих вчених ІНЕМ як в межах України, так і спрямовану на

міжнародну співпрацю, допомогти в організації та фінансуванні заходів, які самостійно проводить або співорганізовує РМВ ІНЕМ за напрямами її розвитку …

Міжнародні та вітчизняні благодійні фонди та всі інші інституції, які в межах своїх програм діяльності готові профінансувати наукові дослідження науковців Ради молодих вчених ІНЕМ, їх науково-дослідні проекти, допомогти в організації та фінансуванні заходів, які самостійно проводить або співорганізовує РМВ ІНЕМ за напрямами її розвитку …

Керівників підприємств, організацій, установ, в яких є потреба у конкретних наукових дослідженнях на економічну тематику, економічних розрахунках та обґрунтуваннях, дослідженнях ринків, а також які зацікавлені у впровадженні існуючих наукових розробок молодих вчених в свою діяльність  …

Керівників органів державної і місцевої влади та їх окремих структурних підрозділів, в яких є потреба у конкретних наукових дослідженнях на економічну тематику, економічних розрахунках та обґрунтуваннях, дослідженнях причин і наслідків економічних проблем та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення  …

Молодіжні організації, які орієнтовані на духовний (не пов'язаний із сектантством), науковий, культурно-мистецький, спортивно-оздоровчий, освітній розвиток патріотів України …

 

Керівників видавництв, які видають економічну наукову та навчальну літературу, а також літературу яка збагачує українську культуру, доносить до читача справжні життєві цінності, розкриває історичну правду, сприяє росту культурного рівня громадян України, будить в душах українців іскру національної самосвідомості …

Редакції газет, журналів, керівництво засобів масової інформації, які спеціалізуються на економічній проблематиці, а також питаннях української історії та культури, доносять до читача справжні життєві цінності, розкривають історичну правду, сприяють росту культурного рівня громадян України, будять в душах українців іскру національної самосвідомості …

Керівників культурно-мистецьких, спортивних та інших закладів, а також просвітницькі організації, які готові посприяти залученню молодих вчених ІНЕМ до відповідних сфер різностороннього гармонійного розвитку особистості науковця …

Небайдужих людей, які хочуть підтримати заходи РМВ спрямовані на допомогу  дітям, яким в цьому житті випали надзвичайно важкі випробування, в т.ч. підтримати захід РМВ ІНЕМ «Святий Миколай живе у кожному з нас» …

Письменників, поетів,  публіцистів та всіх інших діячів культурно-мистецької сфери, які своїми творами збагачують надбання української культури, доносять до читача справжню, а не викривлену історію України, стараються розбудити в душах українців іскру національної самосвідомості щоб спричинити масштабне відродження сили духу української нації для побудови міцної, справді незалежної української держави …

Всіх хто є молодим душею і серцем незалежно від міста чи країни проживання, професії чи сфери діяльності, віку чи національності, але для кого близькими є напрямки розвитку молодих вчених РМВ ІНЕМ: духовний, науковий, патріотичний, культурно-мистецький …

З питань співпраці звертатись до Голови Ради молодих вчених ІНЕМ

Національного університету «Львівська політехніка»

Чубая Володимира Миколайовича (e-mail: fortdr@i.ua)