Кравець Анна Володимирівна

Кравець А.В.Анна Володимирівна Кравець

(старший викладач, к.е.н.)

Опублікувала одноосібно та у співавторстві понад 50 наукових праць з яких 16 статей у фахових виданнях, серед них є статті у журналах, які індексовані в міжнародних каталогах (Thomson Reuters, SciVerse Scopus) і 2 колективні монографії.

Взяла участь у понад 15 міжнародних науково-практичних конференціях, і на деяких була нагороджена дипломами, грамотами. Підготувала підручники та методичні рекомендації економічного спрямування, зокрема посібник «Страхова система України», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

У 2009р. та 2010р. нагороджена грамотою Національного університету «Львівська політехніка».

Є учасником НДР кафедри ЕПІ, що виконувалися в межах тематики: «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, регіонального розвитку».

Анна Володимирівна активно займається організацією науково-практичних конференцій, зокрема у 2011р. була секретарем міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», що проводилась кафедрою ЕПІ та членом організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки та менеджменту».

Під науковим керівництвом Кравець А.В. понад 15 студентів взяли активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Є серед здобутків цих студентів і стипендія В. Пінчука.

Кравець А.В. на кафедрі економіки підприємства та інвестицій  координує навчальну та наукову роботу студентів, яка стосується, зокрема, 2 етапу олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (дисципліни «Інвестування», «Економіка природокористування») та 2 етапу всеукраїнського конкурсу дипломних кваліфікаційних робіт за напрямом «Економіка підприємства».

Сфера наукових інтересів: страхування, трансформація бізнесу, бізнес-моделі підприємств.

Кравець А.В. захоплюється активним відпочинком та подорожами, займається спортом, є майстром спорту міжнародного класу зі стрільби з луку.