Ігор Ярославович Кулиняк

Кулиняк Ігор Ярославович

(доцент кафедри менеджменту організацій, к.е.н.)

Опублікував одноосібно та у співавторстві близько 140 праць, зокрема 115 наукового (в т.ч. 1 монографія, 1 навчальний посібник, 45 статей у фахових збірниках, 2 статті у журналі, який зареєстровано для індексування в науково-дослідних каталогах “Томсон Ройтерс” (Thomson Reuters, Philadelphia, USA), а також входить до міжнародного каталогу та бази даних SciVerse Scopus) та 25 навчально-методичного характеру. Прийняв участь майже в 50 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Під науковим  керівництвом студентами опубліковано понад 25 праць у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій та 6 статей у фахових виданнях.

Тема дисертаційної роботи «Оцінювання та регулювання ризиків підприємств-лізингодавців» (спеціальність 08.00.04).

Основні напрями наукових досліджень: управління економічними ризиками, лізингова діяльність підприємств, організація туристичної та біржової діяльності та багато інших.

У 2012 р. проходив стажування на кафедрі економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

За підсумками 2012 р. здобув звання «Кращий молодий науковець року» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ Ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 28.05.2013 р. № 21-2-10).

Захоплююсь подорожами, книгами, публікаціями про винаходи та відкриття тощо.