Жураковська

Жураковська Мар’яна Богданівна

(аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій)

Опублікувала одноосібно та у співавторстві 8 статей у фахових виданнях (з них 3 одноосібні) та 3 праці навчально-методичного характеру. Прийняла участь в 22 міжнародних науково-практичних конференціях, і на деяких була нагороджена дипломами, зокрема за І місце (2010р.).

Була виконавцем наукових робіт за темою «Формування систем оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств для центрів трансферу технологій», що фінансувалась в межах гранту для молодих вчених Львівської політехніки (2010 р.).

Під науковим керівництвом Журакоської М.Б. студенти опублікували 7 тез доповідей, прийняли участь більш ніж у 10 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні напрями наукових досліджень: трансфер технологій, управління центрами трансферу технологій, впровадження університетських науково-дослідних робіт.

Захоплюється подорожами, книгами, активними видами спорту.