Трофимчук Віра Ярославівна

TrofumchykТрофимчук Віра Ярославівна

(аспірант кафедри обліку та аналізу)

Опублікувала одноосібно та у співавторстві 11 наукових та 5 навчально-методичних праць. Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Під науковим керівництвом Трофимчук В.Я. студентами опубліковано близько 12 тез доповідей у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Входить у організаційний комітет студентської конференції «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України» та конференції молодих вчених «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами».

Основний напрям наукових досліджень: формування та реалізація амортизаційної політики підприємства.

Захоплюється подорожами, читанням художньої та наукової літератури.