Подольчак Назар Юрійович

Подольчак Назар Юрійович

(професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., професор)

Опублікував одноосібно та у співавторстві понад 160 праць, з них 122 наукового (в т.ч. 71 у фахових виданнях та 9 колективних і одноосібних монографій) та 38 навчально-методичного характеру (в т.ч. 3 навчальних посібники з грифом МОН). Прийняв участь майже в 50 міжнародних науково-практичних конференціях.

Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для талановитих молодих вчених (2006 р.).

Був учасником творчого колективу, що здобув грант молодих вчених Львівської політехніки на здійснення наукових досліджень на тему «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади» (2007р.).

Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець року» Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (2011 р.).

Нагороджений грамотою Національного університету «Львівська політехніка» (2011 р.).

Подольчак Н.Ю. має 10 років науково-педагогічного стажу. У 2002-2004 рр. він працював на посаді асистента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, у 2004-2005 рр. – старшого викладача, у 2005-2009 рр. – доцента, у 2009-2011 рр. – докторанта і за штатним сумісництвом – 0,5 ст. доцента, з 2011 р. і дотепер працює професором кафедри ММП та згідно наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» №53-10 від 29.03.2011 р. виконує обов’язки завідувача кафедри адміністративного та фінансового менеджменту. У 2005-2009 рр. виконував обов’язки наукового керівника Лабораторії управління ВНЗ Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Соціально-економічна ефективність систем менеджменту машинобудівних підприємств» ступеня кандидата економічних наук  – «Формування управлінських систем на засадах ризик-менеджменту» (спеціальність 08.00.04).

Основні напрями наукових досліджень: соціально-економічна ефективність, ризик-менеджмент, управління ВНЗ, системи мотивації.

Захоплююсь подорожами, гірськими лижами, автомобілями, книгами, історичними публікаціями тощо.

Під науковим керівництвом Подольчака Н.Ю. захищено дві кандидатські дисертаційні роботи: Беднарською О.Р. “Планування економічних ризиків машинобудівних підприємств”. Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) та Матвіїшиним В.Є. “Управління ризиками енергозабезпечення машинобудівних підприємств” Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Подольчак Н.Ю. як знаний фахівець у сфері ризикології 10 разів опонував на захисті кандидатських дисертацій, присвячених проблемам управління ризиками у різних сферах та галузях економіки країни.

Подольчак Н.Ю. протягом роботи в Національному університеті «Львівська політехніка» здобув низку вітчизняних та іноземних грантів та стипендій. Зокрема стипендію для участі у міжнародній конференції та літній школі за програмою СЕЕPUS (2004), стипендію Львівської обласної ради як молодий перспективний вчений (2005-2006 р.), грант від USAID для вивчення засад побудови громадських організацій та розвиток Української асоціації економістів (2005 р.), брав участь у грантах TEMPUS ((Удосконалення управління ВНЗ у межах створення єдиного освітнього європейського простору – 2008/2009р.) та (Innovation for Universities – 2011/2012р.)).