Мрихіна Олександра Борисівна

MruxinaFotoМрихіна Олександра Борисівна

(доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, к.е.н.)

 

Опублікувала одноосібно та у співавторстві понад 110 праць (в т. ч.  92 – наукового характеру), серед них є статті у журналах, які зареєстровано для індексування в міжнародних каталогах (Thomson Reuters, SciVerse Scopus), є співавтором 4 монографій.

Опублікувала 20 навчально-методичних праць, взяла участь у близько 40 міжнародних науково-практичних конференціях, на деяких була нагороджена дипломами, грамотами.

Отримала грант для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» на здійснення науково-дослідної роботи за темою: «Формування систем оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств для центрів трансферу технологій» (1/ГЛП-2010, 2010 р.).

Переможець Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив» (2009 р.) із проектом «Пневмо-гідро-акумуляторна електростанція», як керівник економічної частини.

Увійшла до групи фіналістів конкурсу, організованого Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) та МОН України у рамках Програми «Науково-технічне підприємництво» (2010 р.), із проектом на тему: «Організаційне та методичне забезпечення трансферу технологій».

Окремі положення, отримані при здійсненні зазначених НДР було впроваджено в навчальний процес Національного університету «Львівська політехніка» (дисципліни: «Інноваційна діяльність підприємства»; «Економічна діагностика»; «Стратегія підприємства»; «Економіка підприємства»).

Нагороджена грамотою Національного університету «Львівська політехніка» (2010 р.).

Є учасником НДР ЕПІ, що виконувалися в межах тематик: «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, регіонального розвитку» та «Економічне оцінювання соціальної інфраструктури та діяльності підприємств – природних монополістів»; є заступником завідувача кафедри ЕПІ з наукових питань.

Під науковим керівництвом Мрихіної О.Б. студентами кафедри було взято участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, опубліковано статті у фахових та інших виданнях. Мрихіна О.Б. є науковим керівником студентів, які: здобули спеціальні стипендії (В. Пінчука та ін.), взяли участь у закордонних стажуваннях (зокрема, Hochschulsommerkurs-stipendien), стали фіналістами різних наукових конкурсів та проектів («Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії», «Навчання для майбутнього» тощо).

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Формування та регулювання цін підприємств – природних монополістів» (2006 р., спеціальність: 08.02.03).

Основні напрями наукових досліджень: формування та регулювання цін; інноваційна та інвестиційна діяльність підприємств; трансфер технологій; економічна діагностика.