Мельник Ольга Григорівна

Ольга Григорівна Мельник

(завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, д.е.н., професор)

Опублікувала одноосібно та у співавторстві 293 праці, з яких 221 наукову та 72 навчально-методичного характеру, в тому числі 102 у фахових виданнях. Загалом опубліковано 68 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Згідно Розпорядження Президента України №18/2007-рп від 30.01.2007 р. здобула Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених з проектом «Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення».

У 2008 р. здобула Грант Національного університету «Львівська політехніка», очоливши роботу над проектом «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні положення».

У 2009 р. вдруге здобула Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених з проектом «Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств» (Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №336/2008-рп від 16.12.2008 р.).

З 2007 р. очолила дослідження за науковим напрямом кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва «Формування систем індикаторів з оцінювання економічної діяльності та конкурентоспроможності в машинобудуванні і приладобудуванні».

У 2008 р. стала Лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2008 р. (Постанова Верховної Ради України «Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 р.» №871-VI від 15 січня 2009 р.) за роботу «Інноваційні технології формування бюджетів підприємств у конкурентному середовищі».

У 2010 р. визнана найкращим молодим науковцем Національного університету «Львівська політехніка».

У 2012 р. стала Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації «За наукові досягнення» (Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» №361-р від 13.06.2012 р.).

Неодноразово нагороджена Грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2009 р., 2010 р., 2011 р.) та грамотами Національного університету «Львівська політехніка» (2008 р., 2009 р.).

Була відповідальним виконавцем за низкою Держбюджетних тем Національного університету «Львівська політехніка» (ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади» (2007-2008 рр.); ДБ/Фактор «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів» (2009-2010 рр.), ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту» (2011 р.). Працювала над госпдоговірною тематикою кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (Договір №1666 «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем»» (03.01.2005р. – 31.12.2007 р.); Договір №0271 «Розроблення системи діагностики діяльності ЗАТ «Автонавантажувач» на засадах індикаторів» (01.11.2008 р. – 31.11.2008 р.).

Під керівництвом Мельник О.Г. захищено дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: Логвиненко Ю.Л., (здобувач) та Пецкович М.Д. (аспірант).

Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій:

Д 35.052.03 – Національний університет «Львівська політехніка»;

Д 35.860.02 – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Є членом Науково-методичної комісії МОНмолодьспорту України з менеджменту та адміністрування (підкомісії «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»); членом Науково-методичної ради Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту та головою Науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Національного університету «Львівська політехніка».

Активно працює над розвитком наукових здібностей студентів кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності та кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва , які під науковим керівництвом неодноразово отримували перемоги у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», різноманітних тематичних студентських наукових конкурсах.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Бюджетування в системі управління підприємством» (cпеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами).

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора  економічних наук «Полікритеріальні системи діагностики машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).

На сучасному етапі сферою наукових інтересів є дослідження, формування та розвиток систем полікритеріальної діагностики діяльності підприємств, сучасні управлінські технології, бюджетування, проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю тощо.