Беспалюк Христина Мирославівна

BespalyukБеспалюк Христина Мирославівна

(аспірант кафедри менеджменту організацій)

Опублікувала одноосібно та у співавторстві більше 23 наукових праць, в т.ч. 6 статей у фахових збірниках, 2 статей у журналі, який входить до таких баз індексування та реферування як Directory of Open Access Journal та Index Сopernicus.

Продовж навчання в аспірантурі беру активну участь у фундаментальних дослідженнях за держбюджетною темою: «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» та госпдоговірною темою: «Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу».

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Управління бізнес-портфелем приладобудівних підприємств на засадах маркетингу та логістики» (спеціальність 08.00.08).

Основні напрями наукових досліджень: дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент.

Захоплююся подорожами, книгами, пишу та публікую вірші.