ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ ДОПОВІДЕЙ

72

ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (14-15 квітня 2016 р., м. Львів, http://www.conf.inem.lviv.ua)

Виходячи із рейтингової оцінки, яка грунтується на узагальненні результатів голосування на інтернет-форумі молодих науковців України (https://www.inem.lviv.ua/forum) і оцінок, виставлених членами журі конкурсної програми, кращими визнано доповіді таких молодих вчених:

Пелехатий Андрій Олегович, Патицька Христина Олегівна – доповідь «ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ СПРЯМУВАННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»;

Ціжма Юрій Іванович, Стефінін Володимир Володимирович – доповідь «ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ»;

Єрмакова Ольга Анатоліївна – доповідь «ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ».

Результати оцінювання доповідей конкурсної програми

Переможці конкурсної програми отримають дипломи «За кращу доповідь …», можливість безкоштовно опублікувати наукову статтю у фаховому віснику Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», взяти участь в наступній конференції РМВ ІНЕМ без сплати організаційного внеску, а також сувенірну продукцію, яка презентує наш ВУЗ та м. Львів

З повагою, організаційний комітет