Звіт Ради молодих вчених ІНЕМ за період з 01.09.2013 р. по 30.06.2014 р.

45

РМВ ІНЕМ активно співпрацює з іншими Радами молодих вчених України. Зокрема, восени 2013 р. на розширеному засіданні РМВ ІПРЕЕД Національної академії наук України та Одеської обласної Ради молодих вчених виступав Голова РМВ ІНЕМ Львівської політехніки Чубай В.М. з доповіддю, що стосувалася основних проблем, з якими сьогодні стикаються молоді вчені України у своїй професійній діяльності, і способів їх розв’язання завдяки ефективній діяльності Рад молодих вчених. Рада молодих учених Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця залучила РМВ ІНЕМ до організації V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (28 березня 2014 р., м. Харків). Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України запросила Раду молодих вчених ІНЕМ бути співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції  «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді» (24—25 квітня 2014р., м. Одеса). Також РМВ ІНЕМ  була залучена до організації V МНПК «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками» (22—23 травня 2014 р., м. Львів).

Детальніше

Звіт Ради молодих вчених ІНЕМ за період з 01.09.2013 р. по 30.06.2014 р.

SHARE